MAISTEELT

Gedurende het gehele maïsteelt traject staat Daan Kool v.o.f.  klaar om samen met u te zoeken naar mogelijkheden die het beste bij u passen. U kunt hierbij denken aan in- en verkoop van maïs en het verbouwen van maïs op uw eigen land. Voor het verbouwen op eigen land begint het traject al met raskeuze, gevolgt door het gereedmaken van uw land, inzaaien en oogsten.

Even als bij grasland is voor de maïsteelt is de kwaliteit van uw land van belang op de kwaliteit en opbrengst van uw ruwvoer. Wij bieden u de  innovatieve manier voor maïsteelt in veen-/weidegebied. Hierbij wordt gebruik gemaakt van niet kerende grondbewerking. Onze strokenfrees zorgt ervoor dat het zaaibed in een werkgang gereed is. Hierdoor behoudt uw land zijn draagkracht en bodemstructuur, welk bij het oogsten cruciaal zijn. Daarnaast voorkomt deze geringe bodemdaling, zorgt het voor minder nitraatuitspoeling en wordt het bodemleven behouden.

maisteelt

Overzicht materieel Maïsteelt