grondverzet

GRONDVERZET & VERHUUR

Grondverzetwerkzaamheden en het verhuur van grondverzet-machines met deskundig personeel is een van de drie hoofdtaken binnen Daan Kool v.o.f.

Onder andere de onderstaande activiteiten voeren wij uit met kranen en shovels van diverse tonnages en tractor met kipper of andere benodigde werktuigen.

  • Waterwerken als reiningen/baggeren van sloten, aanleggen van nieuwe waterwegen, herstellen en aanleggen van beschoeiingen en bruggen
  • Bouwrijp maken van terreinen
  • Aanbrengen van kavelpaden, terrein- en erf verhardingen
  • Reiniging en aanleggen van riolering
  • Heiwerken doormiddel van trillen
  • Sloopwerkzaamheden

Al deze werken verzorgt Daan Kool v.o.f. voor particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen.

Overzicht materieel  Grondverzet & verhuur