BEMESTINGSTECHNIEK

Een goed gewas heeft meststoffen nodig om te groeien. Daan Kool v.o.f. biedt u diverse mogelijkheden om uw land of boomgaard op de juiste manier van mest te voorzien.

Daarbij maken wij bij het bemesten van uw gras-/bouwland gebruik van de volgende toepassingen.

  • Vaste mest uitrijden met behulp van een stalmeststrooier.
  • Drijfmest aanwenden doormiddel van een gras- of bouwlandbemester in combinatie met sleepslangsysteem of mesttank.
  • Vloeibare kunstmest of ander vloeibare meststoffen opbrengen met behulp van de veldspuit voorzien van GPS.

Fruittelers kan Daan Kool v.o.f. van dienst zijn doormiddel van een boomgaardbemester. Deze mesttank met aan weerszijde een schijvenbemester brengt drijfmest rechtstreeks onder de bomen aan en werkt deze direct onder.

Overzicht materieel Bemestingstechniek