GRASSILAGE

Gedurende de voederwinning staat Daan Kool v.o.f. tot uw beschikking. Van maaien tot inkuilen, ronde balen persen,  kleine pakken persen en het transporteren van uw gewas.

Voor een beter consevering in de kuil/baal, het tegen gaan van broei en schimmelvorming en verlagen van de ammoniakfractie adviseren wij u een inkuilmiddel aan uw silage toe te voegen. Dit toevoegmiddel wordt tijdens het oprapen van het gewas toegediend om een goede vermenging met het gewas te krijgen.

silage

Overzicht materieel Grassilage