glaslandverbetering

GRASLANDVERBETERING & EGALISATIE

De kwaliteit van uw ruwvoer is van belang op de hoeveelheid en kwaliteit van uw melkproductie. Een van de belangrijkste invloeden op de kwaliteit van het ruwvoer zijn de bodemsamenstelling , -stuctuur van uw land.

Bodemsamenstelling
Naast de verplichte derogatie monsters biedt een uitgebreide bodemanalyse u meer inzicht in de bodemsamenstelling.  Deze analyse geeft u een duidelijker beeld van pH, kali en organische stof gehalten in de bodem.

Bodemstructuur
Een gezonde bodemstructuur is van belang voor de kwaliteit van uw grasmat. Deze kan door diverse factoren verstoort worden. Zo kan door slechte afwatering de structuur inklinken, wat voor verstoring van het  bodemleven zorgt, de grasmat verstikt en het onkruid de vrije loop krijgt. Door uw land op de juiste manier met de juiste machines te laten bewerken zorgt u er voor dat de bodemstructuur zich weer kan herstellen en de grasmat gezond wordt.

Dit kan op diverse manieren gedaan worden

  • Rondleggen doormiddel van kilveren, voor een goede afwatering
  • Grasland vernieuwing doormiddel van inzaaien
  • Grasland verjonging /reparatie doormiddel van doorzaaien
  • Grasland verzorging doormiddel onkruidbestrijding

Samen met u zoekt Daan Kool v.o.f. naar gerichte oplossingen om de kwaliteit van uw grasland te optimaliseren. Daarbij biedt het bedrijf u advies en ondersteuning om deze oplossingen te realiseren.

 structuurbehoud

Overzicht materieel Graslandverbetering & egalisatie